LONCA

SANAYİ ÜRÜNLERİ WEB PORTALI "Lonca"

          Sanayimizin gelişiminin takip edilmesi, yönlendirilmesi, desteklenmesi için ihtiyaç duyulan verinin temin edilmesi hiç şüphesiz ki iyi bir kayıt sisteminin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu düşünce ile 1957 yılında çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği oluşturulan sanayi sicili ile mikro, küçük ,orta ve büyük üretici/imalatçı işletmelerin kayıtları Bakanlığımızca tutulmaktadır. Sanayi sicil kayıtları dinamik bir yapıda olup sürekli gelişmektedir.

          Her üretim yeri hakkında yüzlerce veri toplanmakta ve bunlar yıllık olarak güncellenmektedir. Toplanan bu verilerden anlamlı bilgiler elde edilebilmesi, bunların belli standartlara dayanılarak düzenlenmiş olmalarına ve ortak bir dil olan sınıflama sistemlerine bağlıdır. Bu amaca ulaşabilmek bakımından sanayi sicil veri tabanında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından uluslararası sınıflama sistemlerine entegre olarak geliştirilmiş Avrupa Birliği Sınıflamalarına uyumlu olan, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması (NACE Rev.2), Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi (PRODTR) ve Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması ( CPA) kullanılmaktadır. Bu sınıflamalar kullanılarak ana sektörler (10-Gıda ürünleri, gibi) ve alt sektörler (10.41- Sıvı ve katı yağ, gibi) bazında raporlar üretilmesi mümkün olmaktadır.

          Sanayi işletmeleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan bilgi talepleri sanayi sicil verilerinden karşılanmaktadır. Veri madenciliği yapılarak hazırlanan kapsamlı bilgiler yanında çoğunlukla kullanıcılar tarafından işletmelerin unvan adres, iletişim ve ürün adı bilgileri talep edilmektedir. Talep sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgiye doğrudan ulaşabilmelerinin ve işletmelerle iletişim kurabilmelerinin ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olacağı değerlendirilmiş ve bu çerçevede sanayi sicil kayıtları esas alınarak sanayi ürünleri web Portalı “Lonca”hazırlanmıştır.

          Sanayi ürünleri web Portalı “Lonca” ile sanayi işletmeleri hakkında bilgiye ulaşılabildiği gibi, sanayi işletmelerini ilgilendiren diğer bilgilere de ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

Lonca'da Nasıl Arama Yaparım?

Genel Arama

Lonca'da firma ve ürün aramak için her sayfanın üst bölümünde bulunan kırmızı arama çubuğunu kullanın ve aradığınız içerik kriterlerini seçin ve arama metnini yazın.

Arama kutusunun yanındaki arama butonuna tıklamanız ya da klavyeden Enter tuşuna basmanız, sizi otomatik olarak girdiğiniz ktiterlerle ilgili listeleme ekranına götürecektir.

Eğer yazdığınız kriterlere uygun bir sonuç bulunamazsa, Detaylı Ara sayfası size daha fazla seçenek sunarak karşınıza gelecektir.


Detaylı Arama

Lonca'da kırmızı arama çubuğunda Detaylı Ara yazan yere tıklamanız durumunda erişebilirsiniz.

Bu sayfadaki kriterleri birlikte kullanabilir ve istediğiniz kriterlere uygun doğrudan sonuca ulaşabilirsiniz. Örneğin: Arama kriterleri olarak Firma Adı ve Ürün Tanım kriterlerini aynı anda aramada kullanabilirsiniz.

Lonca'da bulunan terimler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.
Ürün Grubu Adı : Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA) ürün kodu (6 dijit) ve kodun tanımı (açıklaması)
Ürün Kodu (PRODTR) : Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi (PRODTR) de yer alan ürünlerin kodu (10 dijit)
Ürün Tanım : Ürün kodunun tanımı (açıklaması)
NACE Rev.2 : Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
Firma Adı : Sanayi siciline kayıtlı işletmenin ünvanı
Ana Sektör : Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) (2 dijit)
Alt Sektör : Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) (4 dijit)

İç Arama

Lonca’da arama sonrası listeleme ekranında iç arama sayfası mevcuttur. Listelenen ürünler ya da firmalar içerisinde arama yapar.

Arama Sonrası Sayfalar

Ürün Bilgi : Ürün isimleri, Prodcom kodu ve ürün açıklamasının listeletildiği sayfadır. Ürünlere tıklanıldığında ürünü üreten firmaları listeleyen sayfaya gitmektedir.

Firma Listeleme : Firma ile bulundukları il isimleri listelenir. Firmalara tıklanıldığında firma bilgi sayfasına ulaşılır.

Firma Bilgi : Firmaların ad, il, adres, telefon, faks, e-posta, web adresi ve ürettiği ürün bilgilerini ekrana gösteren sayfadır. Ürettiği ürünlerden birine tılanıldığında, o ürünü üreten diğer firmalar listelenmektedir.


Geri bildirim için tıklayınız.

2019 © Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı